Kommunalt driftbidrag för enskild väg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan enskilda väghållare ansöka om bidrag från kommunen för drift och underhåll. Ansökan görs årligen. Du kan läsa mer om kommunalt driftbidrag på alvkarleby.se..

 

Till ansökan måste du bifoga en karta med vägen markerad. Kartan kan vara i bildformat, PDF etc. Du kan också välja att göra markering i karta direkt i e-tjänsten. Du måste också bifoga en verksamhetsberättelse, innehållande balansräkning och vinst- och förlusträkning för föregående år samt ett budgetförslag för innevarande år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Budgetförslag
  • Protokoll från årsmöte
  • Årsredovisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa