Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (20)

  • Bygga, ändra eller riva

   Här  hittar du blanketter för att ansöka om bygg, mark och rivningslov samt anmäla andra åtgärder enligt Plan och bygglagen.

   Vi tar även emot eventuella störningar eller klagomål.

  • Försäljning av tobak

   Här hittar du blanketter för att ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror och ändring i tobakstillstånd samt anmälan om upphörande av försäljningstillstånd.

  • Grannyttrande

   Här hittar du blankett för grannyttrande -planerade åtgärder.

  • Hälsoskydd

   Här hittar du blanketter  för anmälan av hygienisk verksamhet

  • Livsmedel - omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Livsmedel och dricksvatten- Anmälan blanketter

   Här hittar du blanketter för att anmäla matförgiftning, ändra befintlig  eller avsluta livsmedelsverksamhet samt registrera dricksvattenanläggning.

    

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Miljö och kemikalier

   Här hittar du blanketter för anmälan enligt miljöbalken  tex. föroreningsskada,  Muddermassor, kroshantering, miljöfarlig verksamt, lagring av avfall, driftstörning, bekämpningsmedel och dagvattenanläggning

    

  • Planbesked - Ansökan

   Ansökan om planbesked

  • Serveringstillstånd/alkoholtillstånd

   Här hittar du blanketter gällande ansökan om serveringstillstånd/alkoholtillstånd och anmälan om serveringsansvariga personer.

  • Strandskyddsdispens-Ansökan

   Här hittar du blankett för att ansöka om strandskyddsdispens

  • Tobaksfria nikotinprodukter-Försäljning

   Här hittar du blanketter för att anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • värmepump- ansökan om installation

   Här  hittar du blankett för anmälan om installation av värmepump

  • Årsrapporter-Miljö

   Här hittar du blanketter för årsrapporter enligt miljöbalken

  Kommun och politik (1)

  Näringsliv och arbete (1)

  Omsorg och hjälp (1)

  Trafik och infrastruktur (1)

  Uppleva och göra (1)

  Utbildning och förskola (2)