Sfi-undervisning - ansökan

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om sfi-undervisning (svenska för invandrare) i Älvkarleby kommun.

Hur ansöker du om du inte bor i Älvkarleby kommun?

Om du inte bor i Älvkarleby kommun måste kommunen du bor i godkänna din ansökan för att du ska få studera i Älvkarleby kommun.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Du kan i detta fall istället kontakta oss via telefon 026-83000 eller besöka oss.

Besöksadress

Centralgatan 10,  814 40 Skutskär

Information in English

If you wish to study sfi at Älvkarleby kommun you can apply by using this e-service.

How to apply if you do not live in Älvkarleby kommun?

If you do not live in Älvkarleby kommun, the municipality where you live must approve your application. If you wish to study at Älvkarleby kommun you can then apply by using this e-service.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should be careful using this e-service.  The information registered in the e-service could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, contact Älvkarleby kommun by telephone 026-83000 or visit us.

Visiting address

Centralgatan 10,  814 40 Skutskär

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personlig e-post/ Personal e-mail

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa