Planbesked - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked.
Ett beslut om planbesked ska fattas inom 4 månader från det att ansökan inkommit.
I beslutet om planbesked får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Om kommunen beslutar att inleda ett planarbete anges även vilket år som arbetet med detaljplanen förväntas börja.
Ett beslut om planbesked kan inte överklagas. Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa.
Taxan finns på alvkarleby.se för den som vill läsa mer.

 

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta bygg- och miljöavdelningen för ett
kostnadsfritt personligt möte. Under mötet tittar vi på ditt förslag och hjälper dig med hur du förbereder din ansökan.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning för alla berörda fastigheter
  • En karta med markering för vilket område man söker planbesked för

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa